Yapılandırma kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı-RG

Yapılandırma kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı-RG

Yapılandırma kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı-RG

ANKARA, 30 Aralık (Reuters) – Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun ilgili hükümlerinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu kanunun 3. maddesi ile tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan kredilerle ilgili hükümlerin bulunduğu 13. ve 14. fıkraları hariç olmak üzere 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, bu maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

Söz konusu maddelerde, yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık’a kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi öngörülüyordu. (Haberi Yazan Mehmet Dinar; Redaksiyon Nevzat Devranoğlu)

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir