SPK tebliğinde açığa satışta özkaynak oranının hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapıldı

SPK tebliğinde açığa satışta özkaynak oranının hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapıldı

SPK tebliğinde açığa satışta özkaynak oranının hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapıldı

ANKARA, 5 Mart (Reuters) – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri hakkında tebliğinde özkaynak oranının hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğle, söz konusu tebliğin 9. maddesi (1) numaralı fıkrasında yapılan değişikliğe göre, bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonu sermaye piyasası aracı veya pazar bazında Borsa İstanbul’un ilgili düzenlemeleri ile belirlenecek.

Aynı maddede “müşteri net varlığı”na ilişkin fıkrada yapılan düzenlemeyle, net varlığın hesaplanmasında dikkate alınmayacak kıymetlerin belirlenmesine “takas günü” kriteri getirildi. SPK, sermaye piyasası aracı veya pazar bazında açık takas pozisyonu oranını belirleme ve değiştirme yetkisini haiz olacak.

Tebliğin 12. maddesinde yapılan düzenleme ile sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler arasında yer alan “A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri” “yatırım fonu katılma payları” olarak değiştirildi.

Özkaynak olarak kabul edilecek kıymetler arasında yer alan “İstanbul Borsasında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler” ibaresi de “Borsa İstanbul AŞ’de işlem görmekte olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler” şeklinde değiştirildi.

Aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında yapılan değişikliğe göre, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı ve açığa satış işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında; nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler veya SPK tarafından uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarının kabul edilmesi halinde bu kıymetlerin %100’ü, payların Borsa İstanbul’un ilgili düzenlemelerinde belirlendiği oranlarda, borsa yatırım fonu katılma paylarının %90’ı, hisse senedi şemsiye fonlara bağlı yatırım fonu katılma payları ile serbest şemsiye fonlara bağlı yatırım fonu katılma paylarının %75’i ve şemsiye fonların dışında kalan yatırım fonu katılma paylarının %90’ı özkaynak olarak kabul edilecek.

Tebliğin 12. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemeye göre ise SPK, sermaye piyasası aracı veya pazar bazında özkaynak oranını belirleme ve bu oranı değiştirme yetkisi kullanırken “pazar bazını” da dikkate alacak.

Aynı maddeye eklenen fıkraya göre, Borsa İstanbul, ilgili düzenlemelerinde özkaynak oranı %0 olarak belirlenen paylar ve brüt takasa tabi paylar da dahil olmak üzere payların satıldığı andan itibaren satıma konu tutar, nakit değeri üzerinden özkaynak tutarına dahil edilebilecek. Takas gününde müşterinin hesabında yeterli nakit bulundurulması sorumluluğu yetkili kuruluş ve müşteriye ait olacak.

Tebliğin 9. maddesine “Brüt takasa tabi payların takası” başlıklı eklenen 9/A maddesine göre, yetkili kuruluşlar tarafından bir müşterinin brüt takasa tabi olmayan bir pay satışından gelen nakit kullanılarak aynı gün içerisinde gerçekleşen brüt takasa tabi olan paylara ilişkin nakit yükümlülüğü karşılanabilecek. Tebliğ bir hafta sonra yürürlüğe girecek.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir