Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete’de bugün

Resmi Gazete’de bugün

ANKARA, 29 Aralık (Reuters) – –

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaştırma anlaşmasının onaylanması hakkında karar

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar

– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair karar

ATAMA KARARLARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları

YÖNETMELİKLER

– Gözlem ve sınıflandırma merkezleri ile hükümlülerin değerlendirilmesine dair yönetmelik

– Genel aydınlatma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Elektrik dağıtım şirketlerinin satın alma ve satış işlemleri uygulama yönetmeliği

GENELGE

– Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) ile ilgili 2020/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi

TEBLİĞLER

– Lisanslı yediemin depoları yönetmeliği ücret tarifesi

– Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ait kararlar

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir