Resmi Gazete’de bugün – 31 Aralık 2020

Resmi Gazete’de bugün – 31 Aralık 2020

Resmi Gazete’de bugün – 31 Aralık 2020

ANKARA, 31 Aralık (Reuters) – –

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

– 2016 yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına ait finansman anlaşmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan ekli değişiklik protokolünün onaylanması hakkında karar

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar

– 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2021 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında karar

YÖNETMELİKLER

– Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisi üzerinden belirlenen payın özel hesaba aktarılması, kullanılması ve denetimi hakkında yönetmelik

– Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Tütün üretimi, işlenmesi, iç ve dış ticareti ile ilgili usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Elektronik ürün senedi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Ürün İhtisas Borsasının kuruluş, faaliyet, işleyiş ve denetim usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik

– Havacılık bilgi yönetimi personeli lisans ve derecelendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

– 2021 yılı arabuluculuk asgari ücret tarifesi

– 5627 sayılı enerji verimliliği kanununun 10. maddesine göre 2021 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliğ

– Hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– Motorin türlerine biodizel harmanlanması hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– Finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usûl ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ

– Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ

– 4734 sayılı kamu ihale kanununun 62. maddesinin (ı) bendi kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin tebliğ

– Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– Ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliği

– Aracı kurumlar tarafından yapılacak repo ve ters repo işlemlerine ilişkin esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine ait karar

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir