Reel sektörün ekonomiye güveni yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinde

Reel sektörün ekonomiye güveni yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinde

Reel sektörün ekonomiye güveni yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinde

Investing.com – , imalat sanayinde faaliyet gösteren 1780 iş yeri ile yaptığı anket sonuçlarına göre hazırladığı , Mart ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,8’e yükseldi. Bu seviye yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,2 oldu.

İmalat sanayi genelinde (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,6 oldu.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 17,5 oldu.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,1‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 13,0‘a yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,9‘a geriledi.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir