Parasal genişleme ve para arzı Ocak ayında azaldı

Parasal genişleme ve para arzı Ocak ayında azaldı

Parasal genişleme ve para arzı Ocak ayında azaldı

Investing.com – , Ocak ayı Parasal Gelişmeler Raporu’nu yayımladı. Raporda belirtilen para arzında;

: Dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatlar,

: M1+ vadeli mevduatlar,

: M2+ repodan sağlanan fonlar +para piyasası fonları+ ihraç edilen menkul kıymetleri (2 yıla kadar vadeli) kapsar.

Geniş para arzı M3, Aralık 2020 döneminde yıllık %34 büyümenin ardından Ocak 2021 döneminde yıllık %32,1 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %69,6 olarak gerçekleşirken Ocak ayında %62,2’ye düştü.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hane halkı için Aralık 2020’da %40,4 iken Ocak 2021’da %37,5’e geriledi. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Aralık 2020’da bir önceki yıla göre %35,2 artarken, Ocak 2021 döneminde bir önceki yıla göre %33,6 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Ocak 2021’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık %32,1 oranındaki büyümede %20 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olurken, vadeli mevduatları %9,65 ile vadesiz mevduatlar izledi. Diğer kalemlerin katkısı ise sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %32,8’i özel sektörden, %7,3’ü genel yönetimden, %1,02’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve %1,2’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %10,3 oranında azalış olarak katkı yaptı.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir