Özel sektörün yurt dışı borcu Kazım ayında azaldı

Özel sektörün yurt dışı borcu Kazım ayında azaldı

Özel sektörün yurt dışı borcu Kazım ayında azaldı

Investing.com –  Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 18,4 milyar ABD doları azalarak 160,9 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 136 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 648 milyon ABD doları azalışla 20,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar ABD doları azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar ABD doları azalarak 2,5 milyar ABD doları oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,3 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 45 milyon ABD doları azalarak 7,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 135 milyon ABD doları artışla 5,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 303 milyon ABD doları azalışla 1,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 17,2 milyar ABD doları azalarak 108,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 227 milyon ABD doları azalarak 8,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,6’sının ABD doları, %33,4’ünün Euro, %2,1’inin ve %1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %41,1’inin ABD doları, %35,3’ünün Euro, %20,6’sının Türk lirası ve % 3,0’ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 160,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %43,3’ünü finansal kuruluşların, %56,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,5’ini finansal kuruluşların, %16,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,2 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir