Kardemir Yönetim Kurulu 02 Kasım’da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı aldı

Kardemir Yönetim Kurulu 02 Kasım’da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı aldı

Kardemir Yönetim Kurulu 02 Kasım’da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı aldı

Kardemir (IS:) Yönetim Kurulu 02 Kasım’da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı aldı.

Şirketin açıklaması şöyle:

Yönetim Kurulu’muz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 02.11.2020 tarihinde saat 14.00’de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi – KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

“A” grubu hisse sahipleri , “B” grubu hisse sahipleri ve “D” grubu hisse sahipleri ayrı ayrı olmak üzere Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi – KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00’da toplanarak Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarını belirleyeceklerdir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından genel kurul günü Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri listesinde adı yer alan ortaklarımız kimlik göstererek Olağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziken katılabileceklerdir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca ortaklarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak ortaklarımız aşağıda örneği yazılı vekâletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

Gündem ve tamamı linktedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877865

-iDeal Haber Merkezi-

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir