JCR, Hektaş Ticaret’in notlarını teyit etti

JCR, Hektaş Ticaret’in notlarını teyit etti

JCR, Hektaş Ticaret’in notlarını teyit etti

JCR, Hektaş Ticaret’in notlarını teyit etti.

Açıklama şöyle:

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Hektaş Ticaret T.A.Ş.’yi (‘Hektaş Ticaret’, ‘Firma’) ulusal ve ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiş, Firma’nın uzun vadeli ulusal notunu ‘AA (Trk)’, kısa vadeli ulusal notunu ‘A-1+ (Trk)’, görünümlerini ise “stabil” olarak teyit etmiştir.

Firma’nın uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır. Faaliyetlerine 1956 yılında beşeri ilaç üretimi alanında başlayan Firma, bitki korumaya yönelik tarım ilaçları üzerinde yoğunlaşarak 1962 yılında faaliyet konusunu değiştirmiştir. Bugüne gelindiğinde, Hektaş Ticaret’in ürün gamı, bitki koruma, bitki besleme, tohum ve hayvan sağlığı gibi farklı alanlarda kullanıma dönük birçok tarım kimyasalını kapsamaktadır. Ülkemizde akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, tarım ilaçları sektörü önemli bir gelişim göstermiş ve bu alandaki ürün talebi güçlenmiştir. ‘Akıllı tarımın öncüsü’ sloganıyla faaliyet gösteren Hektaş Ticaret, sektörün gelişiminden önemli derecede faydalanmış ve bu alanda yenilikçi uygulamalar ortaya koymuştur.

Sürekli olarak ürün gamını çeşitlendirmekte olan Firma, Ar-Ge yatırımlarına da aralıksız olarak devam etmektedir. Hektaş Ticaret, 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla, konsolide bazda, 1,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşmıştır. Firma’nın toplam aktiflerindeki artışın ivme kazanmasında, hızlı gelişim gösteren satışlarının ticari alacaklar ve likit varlıklar kalemlerinde yarattığı büyüme önemli bir rol oynamıştır. Hektaş Ticaret, 2019 yılında aktif toplamı ve cirosunda söz konusu artış gerçekleşirken, net kar marjını da önemli ölçüde korumuştur. Ancak 2020 yılında tüm dünyada etkili olan COVİD-19 salgın sürecinin etkisiyle yaşanan durgunluk ve oluşan yüksek rekabet sebebiyle ortaya çıkan agresif vade ve iskonto uygulamaları sebebiyle satışlarda beklenen büyüme gerçekleşememiş, Firma’nın ticari alacakları geçmiş yıllara göre artış göstermiş, söz konusu artıştan kaynaklanan işletme sermayesinde ki değişimin kısa vadeli finansal borçlanma ile dengelendiği görülmüştür.

Ayrıca yaşanan yüksek rekabet sonucu fiyat odaklı satış davranışları Firma’nın net kar marjında düşüşe sebep olmuştur. Firma, artan kısa vadeli yükümlülüklerine karşın dengeli likidite yapısını sürdürmüş ve pozitif net işletme sermayesi yaratabilmiştir. Uygulanmakta olan risk yönetimi ve teminat uygulamaları sayesinde güçlü bir alacak tahsilat yönetimi bulunan Hektaş Ticaret’in tahsil edilemeyen alacaklarının toplam alacaklarına oranı oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Ek olarak, Hektaş Ticaret, 2019 yılında gerçekleştirdiği sermaye artırımı ile 150 milyon TL ilave kaynak sağlamıştır. Bedelli sermaye artışı ile Firma’nın güçlenen özsermayesi, finansal kaldıraç oranları üzerinde nispeten dengeleyici bir etki yaratmıştır. Firma’nın borçluluk oranı, 2019 yılında sermaye artışının da etkisiyle bir miktar gerilese de 2020 yılının ilk altı ayında finansal borçların aktif büyüklüğe oranla daha fazla artması sebebiyle yeniden artış göstermiş ve 2018 yılındaki seviyeye yükselmiştir.

Firma’nın finansal borçlarında ki artışla birlikte net finansman giderlerinde de son yıllarda artış gözlenmektedir. Etkin finansman yönetimi ve uygun maliyetli borçlanmanın sonucu olarak 2020 yılında Firmanın net finansman giderlerinde bir önceki yıla nazaran azalma söz konusudur. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Hektaş Ticaret’in uzun vadeli ulusal notu ‘AA (Trk)’ olarak teyit edilmiş, bu notun uzun ve kısa vadeli görünümü ise ‘Stabil’ olarak belirlenmiştir. Firma’nın uluslararası notları ise ülke notu üst sınır olarak gözetilerek ‘BB+ (Negatif)’ olarak tayin edilmiştir. JCR Eurasia Rating, Hektaş Ticaret’in satışlarının ve karlılığının izleyeceği seyri, kaldıraç ve likidite oranlarını izlemeyi sürdürecektir.

İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar şirket bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu düzenlemeyip kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz edilmiştir.

Hektaş Ticaret’in ihraç ettiği/edeceği tahvilin diğer yükümlülüklerinden hukuki olarak ve teminat açısından bir farklılığı olmadığından, Firma’nın kurumsal notları ihraç notlarına eş değerdir. Öte yandan, ihraç notları yapılandırılmış finansman enstrümanlarını kapsamamaktadır.

Firma’nın hakim ortağı konumundaki OYAK’ın, ihtiyaç oluşması halinde Hektaş Ticaret’e destek sağlama konusunda istekli olduğu düşünülmektedir. OYAK’ın farklı sektörlerdeki güçlü varlığı, geniş varlık büyüklüğü ve iç kaynak yaratma kapasitesi, güçlü ve koordine olan merkezi yönetim yapısı dikkate alınarak, Hektaş Ticaret’in desteklenme notu JCR Eurasia Rating notasyonuna göre (1) olarak belirlenmiştir. Firma’nın finansal yapısı, karşılaşılabilecek riskleri ortaklarının desteği olmaksızın iç kaynaklarıyla yönetme açısından tatminkar düzeydedir. Neticede, Firma’nın ortaklardan bağımsız notu (AB) olarak belirlenmiştir.
Tamamı: http://www.jcrer.com.tr/Upload/Files/Reports/20200923144454_jcrer_hektas-basin-duyurusu-2020.pdf

-iDeal Haber Merkezi-

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir