Finans dışındaki firmaların döviz borcu Ekim ayında azaldı

Finans dışındaki firmaların döviz borcu Ekim ayında azaldı

Finans dışındaki firmaların döviz borcu Ekim ayında azaldı

Investing.com – , finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri Ekim raporunu açıkladı.

Ekim 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2020 verilerine göre varlıklar 8.027 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3.037 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 157.235 milyon dolar oldu ve Eylül 2020 dönemine göre 4.990 milyon dolar azaldı. doları azalmıştır.

Ekim 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3.959 milyon dolar, 3.694 milyon dolar ve 224 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 8.027 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1.848 milyon dolar, 840 milyon dolar ve 349 milyon dolar arttı. Buna bağlı olarak yükümlülükler 3.037 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2020 dönemine göre 302 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1.546 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 570 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1.759 milyon dolar arttı.

Ekim 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 118.156 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 92.990 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25.166 milyon dolar olarak Eylül 2020 dönemine göre 8.071 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindedir.

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir