Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik yürürlüğe girdi

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik yürürlüğe girdi

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik yürürlüğe girdi

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan düzenleme şöyle:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bu Yönetmelik kapsamında tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler, ilgili mevzuat ve standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır. Bu fıkra hükmünde yer alan beş yıl şartı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki tesisler için uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

-iDeal Haber Merkezi-

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir