Anlaşmalardan etkilenen pazarların %10-15’i aşmaması piyasada rekabetin kısıtlaması olarak kabul edilmeyecek

Anlaşmalardan etkilenen pazarların %10-15’i aşmaması piyasada rekabetin kısıtlaması olarak kabul edilmeyecek

Anlaşmalardan etkilenen pazarların %10-15’i aşmaması piyasada rekabetin kısıtlaması olarak kabul edilmeyecek

ANKARA, 16 Mart (Reuters) – Rekabetin korunması hakkında kanun kapsamında, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere; rakip veya rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10-15’i aşmaması halinde ilgili anlaşmalar, piyasada rekabetin kayda değer ölçüde kısıtlaması olarak kabul edilmeyecek.

Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin hangi ölçütler esas alınarak belirleneceğini belirleyen Rekabet Kurumu tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere; rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10’u aşmaması, rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının her birinin sahip olduğu pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %15’i aşmaması halinde ilgili anlaşmaların piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı kabul edilecek.

Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, teşebbüs birliği üyelerinin sahip olduğu toplam pazar payının karardan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10’u aşmaması halinde ilgili kararların piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı kabul edilecek.

Benzer nitelikteki dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağlar ilgili pazarın %50’sinden fazlasını kapsıyorsa, belirlenen eşikler, hem rakip hem de rakip olmayan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar ile kararlar bakımından %5 olarak uygulanacak.

Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının belirlenen eşikleri aşması, doğrudan söz konusu anlaşma veya kararın piyasada rekabeti kısıtladığı ya da kayda değer ölçüde kısıtladığı anlamına gelmeyecek.

Bu kapsamda, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararlar, Rekabet Kurulu tarafından soruşturma konusu yapılmayabilecek. Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının tam olarak tespit edilememesi gibi nedenlerle soruşturma açılması halinde, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin pazar paylarının belirlenen eşikleri aşmadığının soruşturma sürecinde anlaşılması durumunda Rekabet Kurulu soruşturmaya son verebilecek.

Belirlenen eşiklerin uygulanmasında, anlaşma veya karar dönemindeki her bir takvim yılı için bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanan pazar payları dikkate alınacak.

Pazar payı, pazardaki satış değeri veya uygun olduğu hallerde alım değeri bazında hesaplanacak.

Eğer satış veya alım değeri verilerine ulaşılamıyorsa miktar da dâhil olmak üzere diğer güvenilir pazar verilerine dayalı tahminler, anlaşma taraflarının ve teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarını hesaplamak için kullanılabilecek.

Yeni tebliğ hükümleri, bugün itibarıyla devam eden önaraştırmalar ve soruşturmalar hakkında da uygulanacak.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir